Eiendom gewild in Vredekloof!

“Potensiele kopers staan tou om eiendom in Vredekloof te koop”! Plaaslike eiendomsagente is van mening dat die Verbeteringsdistrik ‘n groot bydrae sal lewer tot hoër eiendomspryse in Vredekloof.

Ons ontvang ook gereëld oproepe van voornemende kopers wie verneem het van die Vredekloof Veiligheidsraad en navraag doen hoe dit werk aangesien hulle hoor dit so veilig is.

Die volgende e-pos is ook vandag deur die Brackenfell Gemeenskaps Polisie Forum ontvang:

“subject : high crime areas

message : Hello I am planning on moving from the southern suburbs to Brackenfell. Can you please advise me which areas have more crime that others. Which are the areas to avoid?”

Veiligheid en sekuriteit speel dus vandag ‘n al groter rol in terme van waar mense wil woon.

EMERGENCY NUMBERS

24 Hour CONTROL ROOM:
0860 123 VSC
0860 123 872

021-981 2040

021-945 1180 (SJC Control Room)

PATROLLING VEHICLE:
073 647 3135

VCID OFFICE (8:30am - 4:30pm):
021 981 3303 manager@vredekloof.co.za

Brackenfell Police Station:
021 980 5700

SAPS Sector 4 Policing (Vredekloof):
079 894 1427

Power Failures:

(General, prepaid, loadshedding and faults)
0860 103 089

Water Services:
0860 103 054

CoCT Service Delivery Complaints

For All service delivery complaints make use of the C3 electronic Reporting System:

e-mail:contact.us@capetown.gov.za

SMS 31373 (160 characters) or

Phone 0860 103 089

This C3 reporting system ensures that your contact is logged & a reference number will track progress.

vredekloof_icon