Membership of the Vredekloof CID

Membership is not automatic but free to all property owners in Vredekloof. One can make written application on the prescribed form which is available for download on the website, or at the Control Room.

The Vredekloof CID will have its next AGM on 5 December 2011 and only bona fide members of the Company, the Management Body of the Vredekloof CID, will be able to vote.

“Each member shall have 1 (one) vote, subject to the following provisions:

For so long as the Company is a management body, as meant in the By-Law;

Ø every owner member shall only have 1 (one) vote;

Ø no owner member who is in arrears with payment of the levy shall be entitled to vote for so long as he/she is in arrears.”

Lidmaatskap van die Vredekloof CID

Lidmaatskap is nie outomaties nie, maar gratis vir alle eienaars van eiendom in Vredekloof. Daar moet skriftelik aansoek gedoen word op die voorgeskrewe vorm wat beskikbaar is vir aflaai vanaf die webtuiste, of by die Beheerkamer.

Die Vredekloof CID se volgende AJV vind plaas op 5 Desember 2011 en slegs bona fide-lede van die Maatskappy, die Bestuursliggaam van die Vredekloof CID, sal geregtig wees om te stem.

Elke lid sal 1(een) stem hê, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

Vir solank as wat die Maatskappy ‘n bestuursliggaam is, soos bedoel in die Verordening;

Ø Elke eienaar lid sal slegs 1 (een) stem hê;

Ø Geen eienaar lid, wie agterstallig is met die heffing, sal geregtig wees om te stem vir solank as wat hy /sy agtersallig is nie.

EMERGENCY NUMBERS

24 Hour CONTROL ROOM:
0860 123 VSC
0860 123 872

021-981 2040

021-945 1180 (SJC Control Room)

PATROLLING VEHICLE:
073 647 3135

VCID OFFICE (8:30am - 4:30pm):
021 981 3303 manager@vredekloof.co.za

Brackenfell Police Station:
021 980 5700

SAPS Sector 4 Policing (Vredekloof):
079 894 1427

Power Failures:

(General, prepaid, loadshedding and faults)
0860 103 089

Water Services:
0860 103 054

CoCT Service Delivery Complaints

For All service delivery complaints make use of the C3 electronic Reporting System:

e-mail:contact.us@capetown.gov.za

SMS 31373 (160 characters) or

Phone 0860 103 089

This C3 reporting system ensures that your contact is logged & a reference number will track progress.

vredekloof_icon