R300 Padreserwe, Besigheidsbeginsels vir die 21ste eeu, Kompetisie en Goedgekeurde Diensverskaffers

1. R300 Padreserwe:

Ons het begin om ‘n rybare pad te maak aan die kant wat grens aan die R300 padreserwe. Dit sal ons instaat stel om daardie gedeelte te beveilig deur dit te patrolleer asook die plant van die doring struike.

2. Besigheidsbeginsels vir die 21ste eeu:

Datum: Sondag 10 Oktober 2010
Tyd: 18:30
Plek: Vredekloof Aanbiddingsentrum

Sien die uitnodiging aangeheg.

3. Competition:

As mentioned in our previous newsletter, we still wait on residents to sent us their “Crime Prevention Tips”. All of them will be listed on the website and the residents will then vote for the “best” crime prevention tip. The best five tips will all receive a prize. Please sent us your tips before or on 31 October 2010.

4. Goedgekeurde Diensverskaffers:

Ons ontvang gereëld navrae van inwoners oor name van “Goedgekeurde Diensverskaffers”, bv. bouers, tuindienste, loodgieters ens. Ons het dit goedgedink om inwoners te vra om aan ons die name en kontakbesonderhede te stuur van diensverskaffers wie hulle gebruik en as betroubaar beskou.

Partly sponsored by:

EMERGENCY NUMBERS

24 Hour CONTROL ROOM:
0860 123 VSC
0860 123 872

021-981 2040

021-945 1180 (SJC Control Room)

PATROLLING VEHICLE:
073 647 3135

VCID OFFICE (8:30am - 4:30pm):
021 981 3303 manager@vredekloof.co.za

Brackenfell Police Station:
021 980 5700

SAPS Sector 4 Policing (Vredekloof):
079 894 1427

Power Failures:

(General, prepaid, loadshedding and faults)
0860 103 089

Water Services:
0860 103 054

CoCT Service Delivery Complaints

For All service delivery complaints make use of the C3 electronic Reporting System:

e-mail:contact.us@capetown.gov.za

SMS 31373 (160 characters) or

Phone 0860 103 089

This C3 reporting system ensures that your contact is logged & a reference number will track progress.

vredekloof_icon