Nuusbrief No 2 – Goeie “Buurmanskap”!

Die Beheerkamer ontvang feiltlik daagliks klagtes van inwoners wat wissel van honde wat aanhoudend blaf, ‘n haan wat ontydig kraai, harde musiek in die middel van die nag, mense wat jaag in die strate en veral stoptekens ignoreer, ens.

Dit gebeur ook dikwels dat die arme persoon aan diens, hetsy in die beheerkamer wat die telefoonoproep ontvang, of die Reaksie Offisier wie aan die deur gaan klop, dit dan moet ontgeld. In beide gevalle is dit onbillik.

Die funksie en mandaat van die Vredekloof V e r b e t e r i n g s d i s t r i k e n d i e sekuriteitspersoneel is nie “wetstoepassing” nie, maar kan ons dit net soos in die geval van ‘n dooie straatlig of ‘n waterpyp wat gebars het, op u versoek aan die betrokke gesag wie daarmee handel, rapporteer.

Dit is juis hier waar goeie “buurmanskap” die lewe vir almal baie aangenamer kan maak. ‘n Goeie buurman sal:

– sy bure inlig (of uitnooi) indien hulle ‘n partydjie beplan
– op ‘n skaflike tyd die musiek afsit
– sy honde stilmaak indien hulle
– aanhoudend vir niks blaf nie aanbied om na sy buurman se honde te kyk indien hulle weg is!!
– ’n voorbeeld stel vir ander (en veral vir ons kinders) deur sommer net die basiese verkeersreëls te gehoorsaam
– begrip te hê indien my buurman aanbou en hy sy voertuie vir ‘n dag of twee in die straat moet parkeer.

Goeie “buurmanskap” is ook ‘n uitbreiding van ons sekuriteit deurdat ons sal weet dat die bure nie ‘n nuwe TV sou laat aflewer het nie, want hulle is met vakansie. Meld dus enige situasie of optrede wat abnormaal mag voorkom, onmiddelik by die Beheerkamer aan.

View full newsletter

 

EMERGENCY NUMBERS

24 Hour CONTROL ROOM:
0860 123 VSC
0860 123 872

021-981 2040

021-945 1180 (SJC Control Room)

PATROLLING VEHICLE:
073 647 3135

VCID OFFICE (8:30am - 4:30pm):
021 981 3303 manager@vredekloof.co.za

Brackenfell Police Station:
021 980 5700

SAPS Sector 4 Policing (Vredekloof):
079 894 1427

Power Failures:

(General, prepaid, loadshedding and faults)
0860 103 089

Water Services:
0860 103 054

CoCT Service Delivery Complaints

For All service delivery complaints make use of the C3 electronic Reporting System:

e-mail:contact.us@capetown.gov.za

SMS 31373 (160 characters) or

Phone 0860 103 089

This C3 reporting system ensures that your contact is logged & a reference number will track progress.

vredekloof_icon