Objections Proposed Development Vredekloof Heights

Background – Agtergrond

The proposed development adjacent to Vredekloof Heights consist of 3 separate applications (item 1) which is available for download below. The residents of Vredekloof Heights are currently lobbying for support to object against the development. 

We are not against development and we will not be able to stop this development but we might be able to steer them in a direction which will have a lesser impact on all of us. A sample of the format of an objection can be downloaded as item 3.

Die beoogde ontwikkeling sluit in 545 woonstelle met 1.75 parkeerplekke per woonstel in die area vanaf die Plaaskombuis na waar die grond doodloop agter Kleinbron Estate.  Dit beteken 953 meer motors op die pad!

Die infrastruktuur t.o.v. verkeer is reeds op die huidige stadium onvoldoende en sal die beoogde ontwikkeling dus ‘n nog groter effek op die verkeer en infrastruktuur hê.

‘n Voorbeeld van elke beswaar kan afgelaai word as items 4, 5 en 6. U is welkom om die inhoud daarvan te gebruik as riglyn maar u kan dit nie woord-vir-woord afskryf nie, anders kan u beswaar as ongeldig beskou word.

<1. Rezoning Farm Langerberg – adjacent to Bfell Boulevard >

< 2. Annexure – Rezoning Farm Langeberg >

< 3. Development Objection (sample)>

< 4. Beswaar Aansoek 1 (voorbeeld) >

< 5. Beswaar Aansoek 2 (voorbeeld)>

< 6. Beswaar Aansoek 3 (voorbeeld) >

< 7. Transport Impact Assessment (TIA) >

< 8. Traffic Assesment >

< 9. Aanhangsel 1 >

< 10. Aanhangsel 2 >

< 11. Aanhangsel 3 >

< 12. Aanhangsel 4 >

< 13. Aanhangsel 5 >

< 14. Objection application 3 >

EMERGENCY NUMBERS

24 Hour CONTROL ROOM:
0860 123 VSC
0860 123 872

021-981 2040

021-945 1180 (SJC Control Room)

PATROLLING VEHICLE:
073 647 3135

VCID OFFICE (8:30am - 4:30pm):
021 981 3303 manager@vredekloof.co.za

Brackenfell Police Station:
021 980 5700

SAPS Sector 4 Policing (Vredekloof):
079 894 1427

Power Failures:

(General, prepaid, loadshedding and faults)
0860 103 089

Water Services:
0860 103 054

CoCT Service Delivery Complaints

For All service delivery complaints make use of the C3 electronic Reporting System:

e-mail:contact.us@capetown.gov.za

SMS 31373 (160 characters) or

Phone 0860 103 089

This C3 reporting system ensures that your contact is logged & a reference number will track progress.

vredekloof_icon