WAARSKUWING – WARNING: Wessel Lourens Dam

Weens die droogte is die Wessel Lourensdam se watervlak op die laagste wat dit moontlik nog ooit in die geskiedenis van Vredekloof was. ‘n Groot gedeelte van die oppervlak is gevul met slik wat baie gevaarlik is. ‘n Paar diere, kinders en selfs grootmense het reeds in hierdie slik vasgeval.

Maak asseblief seker dat u diere ten alle tye op ‘n leiband is wanneer u enige publieke oopruimte besoek. Vir u en u kinders se eie veiligheid, versoek ons dat u u kinders sal verbied om op enige stadium binne die dam area te gaan. Op die oog af lyk dit of die oppervlakte droog is en dat iemand daarop kan loop, maar dit is eintlik baie sag en wanneer daarop geloop word, kan ‘n persoon of dier baie maklik in die modder en slik vasval.

Because of the drought, the water level of the Wessel Lourensdam may be at the lowest it has ever been in the history of Vredekloof.  A large portion of the area is filled with silt that is very dangerous. A few animals, children and even adults have already been stuck in this mud.

Please ensure that your animals are on a leash every time when you visit any public open space. For you and your children’s own safety, we ask that you will forbid your children to go into the dam area at any time. Although the surface look dry and that one could walk on it, it is actually very soft and one will sink and get stuck in the mud and silt very easy.

EMERGENCY NUMBERS

24 Hour CONTROL ROOM:
0860 123 VSC
0860 123 872

021-981 2040

021-945 1180 (SJC Control Room)

PATROLLING VEHICLE:
073 647 3135

VCID OFFICE (8:30am - 4:30pm):
021 981 3303 manager@vredekloof.co.za

Brackenfell Police Station:
021 980 5700

SAPS Sector 4 Policing (Vredekloof):
079 894 1427

Power Failures:

(General, prepaid, loadshedding and faults)
0860 103 089

Water Services:
0860 103 054

CoCT Service Delivery Complaints

For All service delivery complaints make use of the C3 electronic Reporting System:

e-mail:contact.us@capetown.gov.za

SMS 31373 (160 characters) or

Phone 0860 103 089

This C3 reporting system ensures that your contact is logged & a reference number will track progress.

vredekloof_icon