BAIE DANKIE!!

Baie dankie vir die inligting wat julle vir ons laat kry, asook al die werk wat deur VSC gedoen word. Die mense is beslis sigbaar en ook kan mens sien dat daar na die omgewing gekyk word, BAIE DANKIE!!

Read More

Jammer om te hoor

“JAMMER OM TE HOOR van al die insidente. Gelukkig vir ons op en wakker buurtwag. Dit maak mens darem meer gerus.

Read More