Besoekers let op hoe woonbuurt verbeter het

Ek moet julle bedank vor die goeie werk wat julle onbaatsugtig in Vredekloof verrig. Ek is trots in te se ek woon in Vredekoof en my besoekers let almal op hoe ons woonbuurt verbeter het.

Read More